Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Tế Công (tựa gốc:濟公)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
SanYang Ảnh Vương
Châu Minh Tăng Tế Công Đình Tuấn Đình Tuấn
Mộ Ngọc Hoa  Bạch Linh Khánh Phương Khánh Phương
Trần Văn San Quảng Lượng Tuấn Khôi Khánh Văn
Trịnh Chí Vĩ Tất Thanh Huy Hồ Huy Hồ
Uông Bạch Trụ trì Nguyên Không Huy Hồ Nguyễn Vinh
Vương Hi Hoa Hắc Phong
A Nam Can Khôn Thử
Luyện Dục Đình Thánh Đức
Advertisement