Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Tế Công (tựa gốc:济公活佛)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Châu Minh Tăng Tế Công Đạt Phi
Mộ Ngọc Hoa  Bạch Linh
Trần Văn San Quảng Lượng Trung Châu
Trịnh Chí Vĩ Tất Thanh Ngọc San
Uông Bạch Trụ trì Nguyên Không
Vương Hi Hoa Hắc Phong
A Nam Can Khôn Thử
Luyện Dục Đình Thánh Đức
Advertisement