Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Đình Tuấn (tên đầy đủ: Tạ Đình Tuấn) là một nam diễn viên lồng tiếng người Việt Nam.

Phim truyện[]

Năm Tựa phim Diễn viên Vai diễn
1993 Thiếu lâm tình hận
1995 Tế Công Châu Minh Tăng Đạo Tế
1997 Trung Nguyên kiếm khách Nguyên Bưu Tư Mã Bất Bình
Ngọ Mã Giả Hồ Thổ
2006 Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên - Phần 3 Hà Trung Hoa Bàng Thống
2007 Sóng gió gia tộc Nguyễn Triệu Tường La Ba Paul
2008 Hạnh phúc ảo Trần Sơn Thông Mã Thiên Phúc
Tần Hoàng Hứa Mậu
Vương Tuấn Đường Đặng Lai Hỷ
Lạc Ứng Quân Du Thế Huân
2008 Truyền tích thần kỳ Vu Dương Kế Thân
2008 Mưu dũng kỳ phùng II Mạch Trường Thanh Tô Trấn Nam
Lý Thành Xương Mạch Soái
2008 Muối mặn thâm thù Quách Phong Hồ Kiên
2008 Lời nói ngọt ngào Lưu Giang Trương Cần
Cao Quân Hiền Chung Anh Hùng
Nhan Quốc Lương Doãn Thu Tuệ
2009 Kẻ đánh thuê Trần Quốc Bang Lâm Mộc Sâm Sam
Tạ Thiên Hoa An Tổ Liên
2009 Trái bí lớn Tần Hoàng Chung Viên Thị
2009 Đội điều tra đặc biệt II Quách Phong La Hữu Hằng
2009 Tình bạn thân thiết Quách Phong Châu Vĩ Uy Cocaine
Trịnh Tuấn Hoằng Quách Vinh
2009 Cung tâm kế Lý Quốc Lân Mã Nguyên Chí
2009 Anh hùng trong biển lửa Lý Vũ Dương Trương Chí Hào
Vương Tuấn Đường Diệp Nhất Kiên
Châu Thông Thẩm Dật
2009??? Lửa tình rực cháy (1994) Trịnh Hạo Nam Âu Vĩnh Thái
2009 Giải mã nhân tâm Trần Triển Bằng Phương Vinh Tuấn "Leo"
2009 Xứng danh tài nữ Quách Phong Ái Tân Giác La Vinh Đức
2009 Học cảnh truy kích Tạ Thiên Hoa Lương Tiểu Đường "Laughing"
2009 Đội hành động liêm chính 2009 Trương Đồng Tổ Từ An
Tào Vĩnh Liêm Lý Tử Luân
Lâm Tuyết Lưu Cửu
2010 Những vụ án kỳ lạ Châu Thông Kỷ Nhã Dĩ
2010 Kỳ án nhà Thanh II Lý Cương Long Lỗ Công Công
2010 Bồ Tùng Linh Lỗ Chấn Thuận Vinh Tuấn
2010 Thu Hương và Đường Bá Hổ Lỗ Chấn Thuận Mã Cao
Dương Minh Hạ Hầu Dũng
2010 Độc tâm thần thám Lâm Bảo Di Diêu Học Thâm
2010 Công chúa giá đáo Huỳnh Trường Hưng Lộc Đông Tán
2010 Nghĩa hải hào tình Mạch Trường Thanh Lương Phi Phàm
Lỗ Văn Kiệt Xa Chính Bình
2010 Hình cảnh Đới Chí Vỹ Trang Tín
Dư Tử Minh Thạch Gia Tề
2010 Ông xã vạn tuế Tạ Thiên Hoa Trình Nghĩa
2010 Phi nữ chính truyện Vương Tuấn Đường Trịnh Bảo Vinh
La Mãng La Chấn Cường
Tăng Kiện Minh Trương Kiến Sinh
Vương Duy Đức Nhan Tuấn Bang
Advertisement