Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

I Am Frankie hay còn được biết với tên gọi trong tiếng Việt là Tôi Là Frankie là một xê-ri của Nickelodeon. Sau đây là danh sách diễn viên lồng tiếng Việt trong phim.

Đạo diễn chuyển âm: Ngọc Quyên
Nhân vật Diễn viên lồng tiếng
Frankie Gaines Hoài Thương
Cole Reyes Quang Tuyên
Dayton Reyes Kim Ngọc
Tammy Gilroy Thúy Hằng
Sigourney Gaines Thùy Tiên
Will Gaines Tuấn Anh
Jenny Gaines Thanh Lộc
Claurence Kingston/Tom Reyes Chơn Nhơn
James Peter Trần Vũ
Makayla Pliskin Thu Huyền
Lucia Baster Tuyết Nhung/Linh Phương
Rachel Brandt Kim Anh
Zane Markosian Hoàng Khuyết
Andrew La Pierre Minh Vũ
Simone Ngọc Quyên
Cynthia Mandal Linh Phương
Beto Hoàng Khuyết

Advertisement