Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Tây du ký tục biên (tựa gốc:西游记续集)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
FFVN TVM Corp.
Lục Tiểu Linh Đồng Tôn Ngộ Không Phước Trang Tiến Đạt
Từ Thiếu Hoa
Trì Trọng Thụy
Đường Tăng Hà Thao Trần Vũ
Thôi Cảnh Phú Trư Bát Giới Huy Dũng Minh Triết
Lưu Đại Cương Sa Tăng Văn Tài
Advertisement