Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Tây du ký II (tựa gốc:西遊記(貳))

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Diễn viên lồng tiếng
Giang Hoa Đường Tam Tạng Nguyễn Vinh
Trần Hạo Dân Tôn Ngộ Không Thế Phương
Bá Nghị (Tập 20 - 21)
Lê Diệu Tường Trư Bát Giới Bá Nghị (Tập 1 - 6, 8, 10 - 13)
Thế Thanh
Mạch Trường Thanh Sa Tăng Bá Nghị
Cái Minh Huy Quan Âm Thanh Phúc (Tập 6 - 12)
Thu Hương (Tập 24)
Trương Tuệ Nghi Vạn Yêu Nữ Vương Thanh Phúc
Quách Chính Hồng Thông Tý Viên Hầu Thế Thanh
Quan Bảo Tuệ Băng Thanh Thu Hương
Phan Chí Văn Đường Thái Tông Bá Nghị
Diêu Lạc Di Văn Thành Công Chúa Thu Hương
Lâm Tuấn Lương Lục Nhĩ Mi Hầu Thu Hương
Quách Trác Hoa Đại Bàng Tinh Bá Nghị
Tần Hoàng Đại Tượng Tinh Thế Phương
Lý Vỹ Kỳ Sư Tử Tinh Nguyễn Vinh
Đới Chí Vỹ Linh Cảm Đại Vương Nguyễn Vinh
Dư Mộ Liên Ban Y Quyết Bà Thu Hương
Lưu Gia Huy Kim Giác Đại Vương Nguyễn Vinh
Tuấn Hùng Ngân Giác Đại Vương Bá Nghị
Khang Hoa Tinh Linh Quỷ Thu Hương
Trần An Oánh Linh Lị Trùng Bích Ngọc
Trần Tú Châu Thiết Phiến Bích Ngọc
Lưu Gia Huy Ngưu Ma Vương Thế Thanh
Uyển Quỳnh Đan Ô Nha Tinh Thu Hương
Trần Ngạn Hành Tiểu Vân Tước Thu Hương
Dư Tử Minh Quy thừa tướng 1000 tuổi Thế Thanh
Hạ Thiệu Thanh Hoàng Mi Lão Tổ Nguyễn Vinh
Lương Vinh Trung Hắc Hùng Tinh Nguyễn Vinh
Mã Đức Chung Dương Tiễn Thế Thanh
Lạc Đạt Hoa Hao Thiên Khuyển Thế Phương
Tô Ngọc Hoa Tuyết Lượng Thanh Phúc
La Lạc Lâm Trần Quang Nhị Bá Nghị
Phan Chí Lợi Mãn Đường Kiều Thu Hương
Tô Ngọc Hoa Long Hậu Thanh Phúc
Trần Diệu Anh Bạch Cốt Tinh Thanh Phúc
La Lan Nhện mẫu Bích Ngọc
Lưu Ngọc Thúy Ân Ân Thu Hương
Advertisement