Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Tây du ký (tựa gốc:西遊記)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Nhiếp Viễn Đường Tăng Nguyễn Vinh
Ngô Việt
Vương Cửu Thắng
Tôn Ngộ Không Tất My Ly
Tàng Kim Sinh Trư Bát Giới Huy Hồ
Từ Cẩm Giang Sa Tăng Hà Thao
Lưu Đào Quan Âm Thanh Bình
Advertisement