Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Tây du ký (tựa gốc:西遊記)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Trần Tư Hàn Đường Tăng Nguyễn Vinh
Phí Dương Tôn Ngộ Không Tất My Ly
Tạ Ninh Trư Bát Giới Thế Thanh
Mưu Phụng Bân Sa Tăng Bá Nghị
Ấn Tiểu Thiên Nhị Lang Thần Thế Thanh
Trần Xung Quán Âm Bồ Tát Minh Huyền
Vu Na Kim Mao Thử
Đường Quốc Cường Ngọc Hoàng Đại Đế Bá Nghị
Lưu Giai Vương Mẫu Nương Nương Minh Hương
Lưu Đức Khải Thái Thượng Lão Quân Nguyễn Vinh
Hàn Tuyết Bạch Cốt Tinh Minh Hương
Lưu Tư Thiết Phiến Công Chủ
Hà Kiến Trạch Văn Thiên Âm Vương Tử
Trần Quốc Ninh Tì Lam Bà Bồ Tát
Vương Soái Tiểu Bạch Long
Quan Lễ Kiệt Lý Tịnh Hà Thao
La Vĩnh Quyên Na Tra Khánh Phương
Advertisement