Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Song long Đại Đường (tựa gốc:大唐雙龍傳)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Lâm Phong Khấu Trọng Bá Nghị
Ngô Trác Hy Từ Tử Lăng Thế Phương
Dương Di Lý Tú Ninh Thanh Bình (Tập 1 - 6)
Minh Thảo (Tập 7 - 42)
Đường Ninh Sư Phi Huyên/Thạch Thanh Hoàng Tuyết Nương
Hồ Định Hân Uyển Uyển Ý Nhi
Lý Thiến Tống Ngọc Trí Thanh Bình (Tập 1 - 6)
Minh Thảo (Tập 7 - 42)
Mao Hoa Phong Sài Triệu Thế Thanh
Lưu Giang Lý Uyên Huy Hồ
Nguyễn Đức Thương Lý Thế Dân Thế Thanh
Hàn Mã Lợi Phạm Thanh Huệ Ý Nhi
Trần Sơn Thông Vũ Văn Trí Cập Huy Hồ
Âu Thoại Vĩ Lý Tĩnh Huy Hồ
La Lạc Lâm Tống Khuyết Bá Nghị
Tăng Vĩ Quyền Thạch Chí Hiên Thế Phương
Ngũ Vịnh Vi Phó Quân Trác / Phó Quân Du Ý Nhi
Ông Hồng Chúc Ngọc Nghiên Tuyết Nương
Trận Hồng Liệt Phó Thái Lâm
Quách Chính Hồng Dương Hư Ngạn/Hầu Hy Bạch Huy Hồ
Lưu Gia Huy Lý Hiến Thường Huy Hồ
Lý Tử Hùng Vũ Văn Hóa Cập Thế Thanh
Advertisement