Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Song hùng kỳ hiệp (tựa gốc: 絕代雙驕)

Phâm vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Lương Triều Vĩ  Giang Tiểu Ngư Thế Thanh
Ngô Đại Dung Hoa Vô Khuyết Nguyễn Vinh
Lê Mỹ Nhàn  Thiết Tâm Lan Huỳnh Hoa
Tạ Ninh Tô Anh Bích Ngọc
 Trần Mỹ Kỳ   Yêu Nguyệt Cung Chủ Thanh Phúc
Miêu Kiều Vỹ Giang Phong Thế Thanh
Nhạc Hoa Yến Nam Thiên Thế Thanh
Thích Mỹ Trân Hoa Nguyệt Nô Thanh Phúc
Quan Lễ Kiệt  Giang Ngọc Lang Thế Phương
Dương Trạch Lâm Giang Biệt Hạc Thế Phương
Ngô Quân Như Tam cô nương   Thanh Phúc
Lưu Mỹ Quyên Trương Thanh Huỳnh Hoa
Huỳnh Doãn Tài Ngụy Vô Nha Nguyễn Vinh
Ngô Mạnh Đạt Thiết Chiến Bá Nghị
Advertisement