Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Diễn viên lồng tiếng[]

Nhân vật Diễn viên lồng tiếng
Simon Phúc Minh
Gaspard Kim Ngọc
Eva Ngọc Quyên
André Trần Vũ
Lou Minh Chuyên
Ferdinand Hoàng Sơn
Irene (Bà) Thanh Hồng
Arthur (Ông) Tuấn Anh
Và một số diễn viên lồng tiếng khác: Huyền Chi, Anh Tuấn, Triệu Phương, Huyền Trang, ...
Diễn viên lồng tiếng nhí: Simba, Trần Kiên, Tuệ Tâm, Vy Anh, ...
Advertisement