Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Sabrina - Cô phù thủy nhỏ (tựa gốc: Sabrina the Teenage Witch)

Phân vai[]

Đạo diễn chuyển âm: Kiều Oanh

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Melissa Joan Hart Sabrina Spellman Tuyết Nhung
Caroline Rhea Hilda Spellman Hoài Thương
Beth Broderick Zelda Spellman Thùy Tiên
Nick Bakay Salem Saberhagen Chánh Tín
Harvey Kinkle Tuấn Anh
Libby Chessler (Mùa 1 - 4) Thúy Hằng
Roxie King (Mùa 5 - 7)
Jenny Kelley (Mùa 1) Thu Hiền
Valerie Birkhead (Mùa 2 - 3)
Dreama (Mùa 4)
Morgan Cavanaugh (Mùa 5 - 7)
Thầy Pool (Mùa 1) Minh Vũ
Dashiell Calzone (Mùa 1 - 3)
Josh Blackhart (Mùa 4 - 6)
Hiệu trưởng Willard Kraft Hạnh Phúc
Người kiểm tra (Mùa 2) Hoàng Khuyết
Brad Alcerro (Mùa 4)
Miles Goodman (Mùa 5 - 6)
Ba Sabrina Bá Nghị
Mẹ Sabrina Linh Phương
Amanda Wiccan Thanh Lộc (Mùa 1 - 3)
Ái Phương (Mùa 4 - 7)
Marigold Wiccan Thu Huyền (Mùa 1)
Ái Phương (Mùa 3)
Cô Quick Thu Huyền
Vesta Spellman Quỳnh Giao
Drell Trí Luân
Mẹ Salem Kiều Oanh

Kĩ thuật hình ảnh:

  • Nhựt Minh
  • Huy Tú
  • Quang Vũ
  • Mỹ Lâm

Hòa âm:

  • Minh Khương
  • Thanh Diệu
  • Quốc Thanh
  • Kim Long
  • Phong Nguyên
Advertisement