Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Sự thật của bóng tối (tựa gốc:水滸無間道)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Vương Hỷ Lâm Tử Thông Thế Thanh (Tập 1)
Thế Phương
Trương Trí Lâm Hạ Tùng Âm Bá Nghị
Lê Tư Vạn Phụng Liên Ý Nhi
Dương Di Khang Chí Thiện Thanh Bình
Lưu Gia Huy Hoàng Cẩm Nhân Huy Hồ
Thế Thanh (Tập 15-16, 25)
La Quan Lan Vạn Lệ Băng Thanh Bình
Hàn Mã Lợi Đặng Ngọc Châu Ý Nhi
Dương Minh Lương Gia Lạc Thế Phương
Nguyên Hoa Tống Ba Huy Hồ
Thế Thanh (Tập 25)
Đàm Tiểu Hoàn Janet Tuyết Nương
Quách Chính Hồng Dịch Quân Huy Hồ
Thế Thanh (Tập 15-16, 25)
Lưu Khải Uy Phí Văn Bân Thế Thanh
Huy Hồ (Tập 11, 13)
Advertisement