Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Sự hoàn hảo (tựa gốc: 美麗在望)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Quách Tấn An Quá Thiểu Triết Thế Phương
Thế Thanh (Tập 16)
Trịnh Gia Dĩnh Hoắc Vi Thuấn Bá Nghị
Dung Tổ Nhi Ổ Văn Tụy Thanh Bình
Hàn Quân Đình Kha Mỹ Đạt Tuyết Nương
Lý Tư Tiệp Ổ Cẩu Cẩu Thế Thanh
Huy Hồ (Tập 5, 12)
Lâm Mẫn Lợi Trác Lam Ý Nhi
Tuyết Nương (Tập 16)
Hồ Định Hân Ổ Văn Tường Ý Nhi
Thanh Bình (Tập 13, 16)
Hồ Nặc Ngôn Quá Thiểu Ngôn Bá Nghị
Lưu Ngọc Thúy Quá Thiểu Kỳ Ý Nhi
Tuyết Nương (Tập 13, 16)
Tả Tuệ Kỳ Mạc Mỹ Tuyết Tuyết Nương
Chung Lệ Kỳ Chung Bích Nghi Ý Nhi
Tuyết Nương (Tập 13, 16)
Liêu Khải Trí Ổ Dục Nhân Huy Hồ
Lư Hải Bằng Quá Đại Hải Huy Hồ
Lạc Ứng Quân Hoắc Vĩnh Hanh Thế Thanh
Huy Hồ (Tập 12)
Cổ Minh Hoa Cố Kiện Thạc Bâ Nghị
Lương Thuần Yến Ổ Oánh Ý Nhi
Thanh Bình (Tập 16)
Advertisement