Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Sóng gió khách sạn (tựa gốc: 酒店風雲)

Lồng tiếng[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng
Mã Đức Chung Cao Phong Bá Nghị
Quách Khả Doanh Cổ Bích Kỳ Thu Hương
Tuyết Nương (cuối tập 2 - 3)
Ngô Trác Hy Vương Khải Kiệt Thế Phương
Thành Nhân (Tập 13 - 30)
Quan Ân Na Lý Khai Tâm Tuyết Nương
Diêu Tử Linh Trịnh Khả Nhi Ý Nhi
Khương Đại Vệ Trịnh Vĩnh Phát Huy Hồ
Trần Tú Châu Lâm Tuyết Khanh Tuyết Nương
Thái Tử Kiện Vương Khải Nghiệp Thành Nhân
Dương Uyển Nghi Diệp Thu Lợi Tuyết Nương
Lư Hải Bằng Trần Đại Hải Bá Nghị
Nguyễn Vinh (Tập 19 - 30)
Quách Chính Hồng Long Quốc Tường Thế Phương
Thành Nhân (Tập 5)
Huy Hồ (Tập 13 - 18)
Nguyễn Vinh (Tập 19 - 30)
Mạc Gia Nghiêu Vương Khải Trí Bá Nghị
La Quán Phong Lý Khai Lãng Huy Hồ
Hàn Mã Lợi Hà Khiết Vân Thu Hương
Tuyết Nương (cuối tập 2 - 3)
Lưu Đan Vương Ngọc Đình Thế Phương
Huy Hồ (Tập 16, 23)
Nguyễn Vinh (Tập 21)
Hồ Định Hân Maria Ý Nhi
Advertisement