Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Sóng gió gia tộc (tựa gốc: 溏心風暴)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Hạ Vũ Đường Nhân Giai Huy Hồ
Lý Tư Kỳ Lăng Xảo Thùy Trang
Quan Cúc Anh Vương Tú Cầm Ý Nhi
Trần Hào Đường Chí An Thành Nhân
Mễ Tuyết Lăng Lợi Tuyết Nương
Nguyễn Triệu Tường Lăng Ba Đình Tuấn
Huỳnh Tông Trạch Đường Chí Dật Thiên Bảo
Dương Di Trác Văn Lệ Minh Thảo
Lê Nặc Ý Đường Chí Hoan Đạt Phi
Trần Pháp Lai Đường Chí Hân Tuyết Nương
Lương Thuần Yến Vương Lệ Vy Ý Nhi
Trần An Oánh Lý Văn Hồng Trương Ngọc Châu
Chúc Văn Quân Trác Văn Ngọc Tuyết Nương
Trịnh Gia Sinh Trác Văn Bang Đình Tuấn
Chung Gia Hân Thường Tại Tâm Minh Thảo
Lâm Phong Trình Lượng Đạt Phi
Mông Gia Tuệ Thủy Minh Hà Ý Nhi
Chu Thông Thường Phong Huy Hồ
Lý Thành Xương Thường Tại Đức Thiên Bảo
Advertisement