Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Ranh giới thiện ác (tựa gốc: 雷霆掃毒)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Miêu Kiều Vỹ Hướng Vinh Thế Thanh
Lâm Phong Vi Thế Nhạc Nguyễn Vinh
Huỳnh Trí Hiền Phan Học Lễ Bá Nghị
Từ Tử San Trần Gia Bích Bích Ngọc
Quan Ân Na Cao Hy Tuyền Tuyết Nương
Ngô Khải Lợi Vu Vịnh Đồng Ý Nhi
Quách Chính Hồng Hà Quỳ Huy Hồ
Lâm Tử Thiện Niên Hữu Phú Thành Nhân
Đặng Tử Phong Khang Thụy Kỳ Huy Hồ
La Lạc Lâm Trịnh Chí Thành Nguyễn Vinh
Hứa Gia Kiệt Dương Tĩnh Văn Nguyễn Vinh
Trương Gia Nhi Hoắc Sương Hoa Minh Hương
Mạch Tử Lạc Trần Gia Tuấn Huy Hồ
Lý Gia Đỉnh Triệu Tam Cầu Thành Nhân
Dương Thụy Lân Lục Nhất Minh Huy Hồ
Trang Đĩnh Hân Lục Ấu Nghi Minh Hương
Lý Thành Xương Triệu Chí Huy Thành Nhân
Tưởng Chí Quang Bả Khôn Huy Hồ
Phàn Diệc Mẫn Tạ Vận Di Minh Hương
Lâm Vỹ Khương Chí Hùng Thế Thanh
Âu Dương Tĩnh Ngô Đức Thiêm Thành Nhân
Advertisement