Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Rước vợ đón lộc (tựa gốc: 迎妻接福)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Tạ Thiên Hoa Hạ Nghĩa Hà Thao
Chung Gia Hân Đỗ Lệ Doanh Minh Thảo
Hướng Hải Lam Giang Mã Lợi Ý Nhi
Trần Tư Tề Hạ Hỉ Trương Ngọc Châu
Lê Diệu Tường Tăng Đức Thắng Thành Nhân
Ngao Gia Niên Tăng Đức Kiện Thiên Bảo
Quách Phong Hạ Niên Huy Hồ
Ngải Uy Đỗ Tế Sâm Thành Nhân
Ngô Gia Lạc Bạch Phụng Thiên Bảo
Lương Liệt Duy Hồng Trung Khánh Văn
Thiệu Truyền Dũng Khúc Phát Huy Hồ
Lý Phong Hạ Lưu Phương Thùy Trang
Lâm Y Kỳ Như Ý Tuyết Nương
Lưu Gia Huy Tăng Đại Lực Huy Hồ
Trần An Oánh Đông Cô Tuyết Nương
An Đức Tôn Thượng Cát Tường Thiên Bảo
Advertisement