Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Quá khứ và hiện tại (tựa gốc: 九五至尊)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Giang Hoa Dận Chân / Lý Đại Hà Bá Nghị
Trương Khả Di Lữ Tứ Nương Thanh Bình
Ngô Mỹ Hành Sầm Nhật Ái Ý Nhi
Lâm Vỹ Thần Sầm Nhật Lệ Huy Hồ
Tưởng Chí Quang Sầm Nhật Trung Thế Phương
Đàm Tiểu Hoàn Doãn Thiên Na Tuyết Nương
Tần Bái Sầm Triệu Khang Bá Nghị
Quách Phong Quách Đái Vượng Thế Thanh
La Mãng Bảo Phi Thế Thanh
Trần Kỳ Bảo Châu Tuyết Nương
Trịnh Kính Cơ Cao Kính Huy Hồ
Hồ Nặc Ngôn Bảo An Thế Phương
Phùng Tố Ba Quách Dẫn Đễ Ý Nhi
Trần Gia Nghi Diêu Diễm Phấn Thanh Bình
Trần Mạn Na Diêu Diễm Phương Tuyết Nương
Đặng Hạo Quang Sầm Nhật Hiếu Thế Thanh
Advertisement