Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Pocket Monsters: Sun & Moon là phần thứ 6 của series Pokemon.

Tại Việt Nam, 43 tập đầu tiên (tức là tương đương với mùa 20 theo phiên bản quốc tế) từng được phát hành trên ứng dụng POPS và sau đó là kênh YouTube POPS Kids từ ngày 31/05/2018 đến ngày 05/07/2018. Hiện tại phần phim này đã bị gỡ trên các nên tảng của POPS.

Phân vai[]

Nhân vật Lồng tiếng Việt (Ace Media)
Satoshi Hoàng Khuyết
Kaki Anh Tuấn
Mamane Kim Ngọc
Mao Thu Hiền
Lilie, Suiren Huyền Chi
Từ điển Rotom, Glazio Quang Tuyên
Nariya Okido Trần Vũ
Tiến sĩ Okido Anh Tuấn
Kasumi Thanh Hồng
Takeshi Tiến Đạt
Musashi Huyền Chi
Kojiro Tiến Đạt
Nyasu Anh Tuấn
Advertisement