Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Pocket Monsters, còn được biết đến với tên Pokémon Journeys hay Hành trình Pokémon: Loạt phim[1] là phần thứ 7 của series Pokemon. Được phát sóng từ ngày 17 tháng 11 năm 2019 đến ngày 24 tháng 3 năm 2023.

Phân Vai[]

Nhân vật Lồng Tiếng Việt
Satoshi Hoàng Khuyết
Go Thuỳ Tiên
Koharu Thanh Hồng
  1. Tên Việt hoá của Netflix
Advertisement