Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Dưới thông tin lồng tiếng của các phim điện ảnh Pokémon tại Việt Nam.

Nhân vật Lồng tiếng Việt
Satoshi Hoàng Khuyết (M10 - M22)
Takeshi Tuấn Anh (M10 - M13)
Hoài Bảo (M22)
Hikari Kim Ngọc (M10 - M13)
Iris Ngọc Quyên (M14 - M16)
Dento Quang Tuyên (M14 - M16)
Citron Tuấn Anh (M17 & M18)
Anh Tuấn (M19)
Eureka Kim Ngọc (M17 & M18)
Huyền Chi (M19)
Serena Ngọc Quyên (M17 - M19)
Musashi Thùy Tiên (M10 - M18)
Huyền Chi (M19 - M21)
Ngọc Châu (M22)
Kojiro Minh Vũ (M10 - M18)
Tiến Đạt (M19 - M21)
Trường Tân (M22)
Nyasu Kim Anh (M10 - M18)
Anh Tuấn (M19 - M21)
Minh Vũ (M22)
Advertisement