Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Pocket Monster: Best Wishes, còn được biết đến với tên Pokémon the Series: Black & White là phần phim thứ 4 của Pokemon.

Series từng được tiếng được lồng tiếng và phát sóng trên HTV3 từ 25/1/2014 tuy nhiên chỉ tới 108 tập đầu. Năm 2017, POPS phát hành lại các tập này trên nền tảng kỹ thuật số, đồng thời làm thêm các tập tiếp theo với phần lồng tiếng do ACE Media đảm nhiệm trong năm 2018.

Phân vai[]

Nhân vật Lồng tiếng Việt
Satoshi Hoàng Khuyết
Iris Ngọc Quyên
Dento Anh Tuấn
Shooty Tiến Đạt
Y tá Joy Thúy Hằng (Tập 1 - 108)
Thùy Tiên (Tập 109 - 142)
Tiến sĩ Okido Bá Nghị (Tập 1 - 108)
Anh Tuấn (Tập 109 - 142)
Musashi Trương Ngọc Châu (Tập 1 - 108)
Huyền Chi (Tập 109 - 142)
Kojirou Trường Tân (Tập 1 - 108)
Tiến Đạt (Tập 109 - 142)
Nyasu Minh Vũ (Tập 1 - 108)
Anh Tuấn (Tập 109 - 142)
Sasaki Trần Vũ
Junsa Huyền Chi
Mẹ Satoshi Kim Phước (Tập 1 - 108)
Thùy Tiên (Tập 109 - 142)
Tiến sĩ Araragi Quỳnh Giao (Tập 1 - 108)
Thanh Hồng (Tập 109 - 142)
Don George, Kenyan Trí Luân (Tập 1 - 108)
Pod Gia Trí (Tập 1 - 108)
Corn Kiêm Tiến (Tập 1 - 108)
Hikari Ái Phương (Tập 1 - 108)
Flint Chánh Tín (Tập 1 - 108)
Langley Ái Phương (Tập 1 - 108)
Kotetsu Thiện Trung (Tập 1 - 108)
Virgil Quang Tuyên
Shirona Thùy Tiên
Parker Hoàng Trí
N, Achroma Quang Tuyên
Advertisement