Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Phi hổ (tựa gốc: 飛虎)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Mã Đức Chung Triển Hãn Thao Bá Nghị
Tuyên Huyên Trang Trác Hoa Bích Ngọc
La Trọng Khiêm Du Học Lễ Nguyễn Vinh
Huỳnh Trí Văn Tô Văn Cường Tuyết Nương
Câu Vân Tuệ Đinh Tuệ Tuệ Minh Huyền
Lương Liệt Duy Trang Trác Nguyên Khánh Văn
Vương Hạo Tín Khâu Tuấn Hiên Thành Nhân
Viên Vỹ Hào Tạ Gia Tinh Huy Hồ
Lâm Gia Hoa Lương Nhật Phong Thế Thanh
Tăng Vỹ Quyền Diệp Thụ Huy Huy Hồ
Địch Uy Liêm Trương Kế Quang Thành Nhân
Tăng Thủ Minh Long Kiếm Phi Huy Hồ
Bạch Bưu Triển Vân Siêu Huy Hồ
Lư Uyển Nhân La Bảo Liên Tuyết Nương
Đặng Kiện Hoằng Phương Vĩnh Bân Bá Nghị
Giang Mỹ Nghi Du Học Ân Minh Hương
Mã Quốc Minh Đỗ Thiên Vũ Huy Hồ
Cổ Hiểu Thần Diêu Mỹ Linh Minh Huyền
Huỳnh Đức Bân Tần Sâm Thế Thanh
Diêu Doanh Doanh Trương Tiểu Doanh Minh Hương
Ngao Gia Niên Trần Lực Hằng Khánh Văn
Đường Thi Vịnh Bùi Chỉ Kỳ Minh Hương
Quách Chính Hồng Đinh Hữu Điền Thế Thanh
Advertisement