Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Phân vai[]

Nhân vật Lồng tiếng Việt (HTV3)
Luffy Kim Anh (M13 & M14)
Zoro Tuấn Anh (M13 & M14)
Nami Kim Ngọc (M13)

Ngọc Quyên (M14)

Sanji Hoàng Khuyết (M13)
Hoàng Sơn (M14)
Usopp Thiện Trung (M13 & M14)
Robin Linh Phương (M13 & M14)
Chopper Ái Phương (M13 & M14)
Franky Chánh Tín (M13 & M14)
Brook Quang Tuyên (M13 & M14)
Advertisement