Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Anime One Piece được lồng tiếng và phát sóng bởi HTV3 từ 2015 tuy nhiên chỉ với 312 tập đầu. Từ 2017, POPS cho phát sóng lại các tập này trên nền tảng kỹ thuật số, đồng thời lồng thêm các tập tiếp theo (Ace Media đảm nhiệm phần lồng tiếng các tập này).

Phân vai[]

Nhân vật Lồng tiếng Việt
Luffy Kim Anh (Tập 1 - 516)
Huyền Chi (Tập 517-nay)
Zoro Tuấn Anh (Tập 1 - nay)
Nami Kim Ngọc (Tập 1 - nay)
Sanji Hoàng Khuyết (Tập 1 - nay)
Usopp Thiện Trung (Tập 1 - nay)
Robin Linh Phương (Tập 1 - nay)
Chopper Ái Phương (Tập 1 - nay)
Franky Chánh Tín (Tập 1-644)
Hoàng Trí (Tập 645-nay)
Brook Quang Tuyên
Người cá Arlong Tất My Ly
Thuyền trưởng Kuro Bá Nghị
Shank tóc đỏ Chánh Tín
Kỵ sĩ bầu trời Hạnh Phúc
Chúa trời Enel Minh Vũ
Hề Buggy Chơn Nhơn
Cáo bạc Foxy Trí Luân (Tập 1 - 312)
Vivi Thùy Tiên
Tashigi Tuyết Nhung
Coby Huyền Trang
Kureha Kiều Oanh
Dalton Tấn Phong
Noko Thu Hiền
Aisa Kim Phước
Kokoro Thu Huyền (Tập 1 - 312)
Kim Anh (Tập 313 - 516)
Advertisement