Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Những vụ án kỳ lạ (tựa gốc:囧探查過界)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Vương Hỷ Kỷ An Cư Khánh Văn
Chung Gia Hân Chung Ý Đắc Minh Thảo
Trần Quốc Bang Hà Anh Tiêu Trần Tuấn
Thạch Tu Diệp Quốc Xương Huy Hồ
Huỳnh Hạo Nhiên Chu Gia Thăng Nguyễn Vinh
Lý Tư Tiệp Vương Tiểu Hổ Huy Hồ
Uyển Quỳnh Đan La Lệ Na Thùy Trang
Chu Tuyền Nhiếp Băng Bích Ngọc
Trương Dĩnh Khang Triệu Ứng Đạt Trần Tuấn
Luân Tử Huyền Liêu Bích Châu Tuyết Mai
Châu Thông Kỉ Khả Dĩ Đình Tuấn
Trần Tú Châu Kỷ Khả Nhân Bích Ngọc
Lý Kỳ Văn Kỷ An Lạc Tuyết Mai
Lâm Thục Mẫn Nguyễn Thanh
Hạ Bình Trần Tiểu Ngọc Khánh Phương
Quảng Tá Huy Chung Vỹ Minh
Hàn Mã Lợi Lương Huệ Quyên Thùy Trang
Tiền Địch Kỳ Nguyễn Hân Hân Bích Ngọc
Châu Tuệ Mẫn Lý Gia Mẫn Khánh Phương
Hà Kỷ Vân Lý Toa Lỵ Tuyết Mai
Huỳnh Trí Hiền Trịnh Nguyên Chánh Hà Thao
Advertisement