Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Những thiên sứ vô danh (tựa gốc: 無名天使3D)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Xa Thi Mạn Diêu Lệ Hoa Thanh Bình
Quách Thiện Ni Tống Lạc Kỳ Ý Nhi
Dương Tư Kỳ Đường Bảo Nhi Tuyết Nương
Đàm Diệu Văn Lý Kiên Cường Bá Nghị
Hồng Thiên Minh Sử Nhất Minh Thế Phương
Thạch Tu Liên Học Văn Huy Hồ
Lâm Vỹ Thần Dương Thiếu Phong Huy Hồ
Âu Cẩm Đường Lý Thiên Hoa Huy Hồ
Diêu Gia Ni Phương Tiểu Nhàn Tuyết Nương
La Mãng Diêu Anh Bưu Thế Thanh
Lạc Đạt Hoa Lữ Tuấn Kiệt Bá Nghị
Huỳnh Đức Bân Kim Tử Hùng Thế Thanh
Tưởng Chí Quang Lý Tiền Tấn Thế Thanh
Advertisement