Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Nhân chứng (tựa gốc:洗冤錄II)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Âu Dương Chấn Hoa Tống Từ Thế Thanh
Xa Thi Mạn Nguyễn Ngọc Châu Thanh Bình
Đằng Lệ Minh Dương Đan Phụng Minh Thảo
Âu Cẩm Đường Trâu Tử Long Huy Hồ
Uông Lâm Bạch Như Mộng Ý Nhi
Thái Tử Kiện Triển Kiệt Thế Phương
Đàm Tiểu Hoàn Nguyễn Ngọc Bảo Thanh Bình
Lý Tử Kỳ Kỷ Diêu Dân Thế Phương
La Lạc Lâm Triển Kiên Bá Nghị
Hàn Mã Lợi Hà Thục Lan Minh Thảo
Vu Dương Quan Vạn Phúc Huy Hồ
Advertisement