Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Nghĩa hải hào tình (tựa gốc: 巾幗梟雄之義海豪情)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Đặng Tụy Văn Trịnh Cửu Muội Bích Ngọc
Lê Diệu Tường Lưu Tỉnh Khánh Văn
Huỳnh Trí Hiền Trịnh Thiếu Khang Nguyễn Vinh
Giang Mỹ Nghi Triệu Đông Ny Thanh Bình
Trần Pháp Lai Lưu Tình Tuyết Mai
Hồ Định Hân Mã Lệ Hoa Thùy Trang
Huỳnh Hạo Nhiên Dương Dương Nguyễn Vinh
Ngao Gia Niên Đường Cát Trần Tuấn
Mạch Trường Thanh Lương Phi Phàm Đình Tuấn
Nhạc Hoa Trinh Lãng Quân Huy Hồ
Quách Phong Trịnh Lãng Hùng Hà Thao
Tạ Tuyết Tâm Trịnh Lãng Hỉ Thùy Trang
Huệ Anh Hồng Dương Ngô Lệ Thiền Minh Thảo
Lý Thành Xương Huỳnh Văn Huy Huy Hồ
Diêu Doanh Doanh Huỳnh Lý Ngọc Quỳnh Thùy Trang
Mã Hải Luân Chu Thiết Thanh Bình
Lâm Thục Mẫn Mạc Yến Bình Khánh Phương
Lỗ Văn Kiệt Xa Chính Bình Đình Tuấn
Lương Chứng Gia Xa Vinh An Huy Hồ
Lỗ Chấn Thuận Thái Đại Phụng Khánh Văn
Trịnh Thế Hào Trần Sâm Huy Hồ
Kim Cương Hướng Sơn Thiết Dã Huy Hồ
Lý Gia Hắc Mộc Long Thịnh Hà Thao
Advertisement