Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Người phát ngôn giỏi luật (tựa gốc:識法代言人)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Hạ Vũ Trầm Dật An Bá Nghị
Uông Minh Thuyên Tôn Mẫn Nghi Ý Nhi
Lý Thành Xương Trầm Chí Huy Huy Hồ
Lưu Xước Kỳ Trầm Nhất Tâm Thu Hương
Hồ Hạnh Nhi Trầm Nhất Ngôn Tuyết Nương
Lê Tuyên Hà Quần Tuyết Nương
Phùng Tố Ba Dương Mĩ Quỳnh Thu Hương
Chu Thông Nguyễn Quốc Trụ Huy Hồ
Ngụy Tuấn Kiệt Nguyễn Thế Hi Thành Nhân
Trần Kiện Phong Trình Học Cần Nguyễn Vinh
Lê Diệu Tường Hùng Chí Đạt Huy Hồ
Advertisement