Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Anime Naruto gồm 2 bản lồng tiếng Việt, một bản lồng tiếng vào năm 2014-2016 phát sóng trên HTV3 và một bản lồng tiếng lại vào năm 2020 phát trên POPS.

Nhân vật Lồng tiếng Việt
2014 2020 redub (Ace Media)
Uzumaki Naruto Kim Anh (Tập 1 - 220) Ánh Vân (Tập 1 - 220)
Uchiha Sasuke Tuấn Anh (Tập 1 - 220) Tuấn Anh (Tập 1 - 220)
Haruno Sakura Kim Ngọc (Tập 1 - 220) Kim Ngọc (Tập 1 - 220)
Hatake Kakashi Chánh Tín (Tập 1 - 220) Chánh Tín (Tập 1 - 220)
Rock Lee Tiến Đạt (Tập 1 - 78)
Minh Vũ (Tập 79 - 220)
Tiến Đạt (Tập 1 - 220)
Hyuga Hinata Linh Phương (Tập 1 - 220) Linh Phương (Tập 1 - 220)
Hyuga Neji Anh Tuấn (Tập 1 - 78)
Tuấn Anh (Tập 79-220)
Anh Tuấn (Tập 1 - 220)
Tenten Thanh Hồng (Tập 1 - 78)
Thùy Tiên (Tập 79 - 220)
Thanh Hồng (Tập 1 - 220)
Guy Trần Vũ (Tập 1 - 220) Thiện Trung (Tập 1 - 220)
Hokage Đệ Tam Hạnh Phúc (Tập 1 - 220) Thiện Trung (Tập 1 - 220)
Jiraiya Bá Nghị (Tập 1 - 156)
Trí Luân (Tập 157 - 220)
Bá Nghị (Tập 1 - 202)
Anh Tuấn (Tập 220)
Gaara Hoàng Sơn (Tập 1 - 78)
Thiện Trung (Tập 79 - 220)
Thiện Trung (Tập 1 - 220)
Konohamaru Huyền Chi (Tập 1 - 78)
Thùy Tiên (Tập 79 - 220)
Huyền Chi (Tập 1 - 220)
Orochimaru Tất My Ly (Tập 1 - 220) Tất My Ly (Tập 1 - 220)
Zabuza Trí Luân (Tập 1 - 220) Trí Luân (Tập 1 - 220)
Kabuto Trường Tân (Tập 1 - 78) Hoàng Khuyết (Tập 1 - 220)
Kankuro Hoàng Khuyết (Tập 1 - 220) Hoàng Khuyết (Tập 1 - 220)
Tsunaide Linh Phương (Tập 1 - 220) Linh Phương (Tập 1 - 220)
Cốc Lão Đại Trần Vũ (Tập 1 - 220) Trần Vũ (Tập 1 - 220)
Ino Huyền Trang (Tập 1 - 220) Huyền Trang (Tập 1 - 220)
Iruka Kiêm Tiến (Tập 1 - 78)
Thiện Trung (Tập 79 - 220)
Quang Tuyên (Tập 1 - 220)
Temari Thu Hiền (Tập 1 - 220)
Kiba Chơn Nhơn (Tập 1 - 220) Hoàng Khuyết (Tập 1 - 220)
Anko Quỳnh Giao (Tập 1 - 78)
Kin Thanh Lộc (Tập 1 - 220)
Chowi Tấn Phong (Tập 1 - 220) Thiện Trung
Shino Trần Vũ (Tập 1 - 220)
Sansho Kiều Oanh Kiều Oanh
Kagetsu Tobei Hạnh Phúc
Advertisement