Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Anime Naruto gồm 2 bản lồng tiếng Việt, một bản lồng tiếng vào năm 2014-2016 phát sóng trên HTV3 và một bản lồng tiếng lại vào năm 2020 phát trên POPS.

Nhân vật Lồng tiếng Việt
2014 2020 redub (Ace Media)
Uzumaki Naruto Kim Anh (Tập 1 - 220) Ánh Vân (Tập 1 - 220)
Uchiha Sasuke Tuấn Anh (Tập 1 - 220) Tuấn Anh (Tập 1 - 220)
Haruno Sakura Kim Ngọc (Tập 1 - 220) Kim Ngọc (Tập 1 - 220)
Hatake Kakashi Chánh Tín (Tập 1 - 220) Chánh Tín (Tập 1 - 220)
Rock Lee Tiến Đạt (Tập 1 - 78)
Minh Vũ (Tập 79 - 220)
Tiến Đạt (Tập 1 - 220)
Hyuga Hinata Linh Phương (Tập 1 - 220) Linh Phương (Tập 1 - 220)
Hyuga Neji Anh Tuấn (Tập 1 - 78)
Tuấn Anh (Tập 79-220)
Anh Tuấn (Tập 1 - 220)
Tenten Thanh Hồng (Tập 1 - 78)
Thùy Tiên (Tập 79 - 220)
Thanh Hồng (Tập 1 - 220)
Guy Trần Vũ (Tập 1 - 220) Thiện Trung (Tập 1 - 220)
Hokage Đệ Tam Hạnh Phúc (Tập 1 - 220) Thiện Trung (Tập 1 - 220)
Jiraiya Bá Nghị (Tập 1 - 156)
Trí Luân (Tập 157 - 220)
Bá Nghị (Tập 1 - 202)
Anh Tuấn (Tập 220)
Gaara Hoàng Sơn (Tập 1 - 78)
Thiện Trung (Tập 79 - 220)
Thiện Trung (Tập 1 - 220)
Konohamaru Huyền Chi (Tập 1 - 78)
Thùy Tiên (Tập 79 - 220)
Huyền Chi (Tập 1 - 220)
Orochimaru Tất My Ly (Tập 1 - 220) Tất My Ly (Tập 1 - 220)
Zabuza Trí Luân (Tập 1 - 220) Trí Luân (Tập 1 - 220)
Kabuto Trường Tân (Tập 1 - 78) Hoàng Khuyết (Tập 1 - 220)
Kankuro Hoàng Khuyết (Tập 1 - 220) Hoàng Khuyết (Tập 1 - 220)
Tsunaide Linh Phương (Tập 1 - 220) Linh Phương (Tập 1 - 220)
Cốc Lão Đại Trần Vũ (Tập 1 - 220) Trần Vũ (Tập 1 - 220)
Ino Huyền Trang (Tập 1 - 220) Huyền Trang (Tập 1 - 220)
Iruka Kiêm Tiến (Tập 1 - 78)
Thiện Trung (Tập 79 - 220)
Quang Tuyên (Tập 1 - 220)
Temari Thu Hiền (Tập 1 - 220)
Kiba Chơn Nhơn (Tập 1 - 220) Hoàng Khuyết (Tập 1 - 220)
Anko Quỳnh Giao (Tập 1 - 78)
Kin Thanh Lộc (Tập 1 - 220)
Chowi Tấn Phong (Tập 1 - 220) Thiện Trung
Shino Trần Vũ (Tập 1 - 220)
Sansho Kiều Oanh Kiều Oanh
Kagetsu Tobei Hạnh Phúc

Anime Naruto Shippuden gồm 2 bản lồng tiếng Việt, một bản lồng tiếng vào năm 2016-2018 phát sóng trên HTV3 và một bản lồng tiếng lại vào năm 2021 phát trên POPS.

Phân vai[]

Nhân vật Lồng tiếng Việt
2016 (196 tập) 2021 (Ace Media)
Uzumaki Naruto Kim Anh Ánh Vân (Tập 1 - nay)
Uchiha Sasuke Tuấn Anh Tuấn Anh (Tập 1 - nay)
Haruno Sakura Kim Ngọc Kim Ngọc (Tập 1 - nay)
Hatake Kakashi Chánh Tín Chánh Tín (Tập 1 - 169)
Trần Vũ (Tập 259 - nay)
Rock Lee Minh Vũ Tiến Đạt (Tập 1 - nay)
Hyuga Hinata Linh Phương Linh Phương (Tập 1 - nay)
Hyuga Neji Tuấn Anh Anh Tuấn (Tập 1 - nay)
Tenten Thùy Tiên Thanh Hồng (Tập 1 - nay)
Guy Trần Vũ Thiện Trung (Tập 1 - nay)
Hokage Đệ Tam Hạnh Phúc Thiện Trung (Tập 1 - nay)
Jiraiya Trí Luân Anh Tuấn (Tập 1 - nay)
Gaara Thiện Trung Thiện Trung (Tập 1 - nay)
Konohamaru Thùy Tiên Huyền Chi (Tập 1 - nay)
Orochimaru Tất My Ly Tiến Đạt (Tập 1 - nay)
Zabuza Trí Luân Trần Vũ
Kabuto Trí Luân Quang Tuyên (Tập 1 - nay)
Kankuro Hoàng Khuyết Hoàng Khuyết (Tập 1 - nay)
Tsunaide Linh Phương Linh Phương (Tập 1 - nay)
Cốc Lão Đại Trần Vũ Trần Vũ (Tập 1 - nay)
Ino Huyền Trang Huyền Trang
Huyền Chi (Từ tập 260)
Iruka Thiện Trung Quang Tuyên (Tập 1 - nay)
Temari Thu Hiền
Kiba Chơn Nhơn Hoàng Khuyết (Tập 1 - nay)
Kin Thanh Lộc
Choji Tấn Phong Thiện Trung (Tập 1 - nay)
Shino Trần Vũ Anh Tuấn (Tập 1 - nay)
Konan Kim Phước Thanh Hồng

Boruto: Naruto Next Generations

Phân vai[]

Đạo diễn lồng tiếng: Kim Ngọc
Nhân vật Lồng tiếng Việt
Uzumaki Boruto Kim Ngọc
Uzumaki Naruto Ánh Vân
Hyuga Hinata Linh Phương
Uzumaki Himawari Thanh Lộc
Uzumaki Kawaki Tuấn Anh
Kaminarimon Denki Hoàng Khuyết
Kakei Sumire Linh Phương
Mitsuki Hoàng Khuyết
Nara Shikadai Anh Tuấn
Yamanaka Inojin Quang Tuyên
Yuino Iwabe Quang Tuyên
Akimichi Chouchou Thanh Hồng
Metal Lee Hoàng Trí
Hyuga Hanabi Thanh Hồng
Uchiha Sarada Thanh Lộc
Aburame Shino Hoàng Trí
Uchiha Sasuke Tuấn Anh
Konohamaru Anh Tuấn
Shikamaru Quang Tuyên
Hatake Kakashi Trần Vũ
Anh Tuấn (Từ tập 72)
Orochimaru Tiến Đạt
Guy Thiện Trung
Trần Vũ (Từ tập 95)
Rock Lee Tiến Đạt
Tenten Thanh Hồng
Kiba Hoàng Khuyết
Tsubaki Huyền Chi

Nhân vật Lồng tiếng Việt (HTV3)
Uzumaki Naruto Kim Anh (M1 - M9)
Uchiha Sasuke Tuấn Anh (M1 - M5)
Haruno Sakura Kim Ngọc (M1 - M9)
Hatake Kakashi Chánh Tín (M1 - M9)
Rock Lee Minh Vũ (M3, M4, M6 & M9)
Hyuga Hinata Linh Phương (M5)
Hyuga Neji Tuấn Anh (M4, M5, M6 & M8)
Tenten Thùy Tiên (M4 & M8)
Guy Trần Vũ (M4)
Hokage Đệ Tam
Jiraiya Bá Nghị (M6 & M7)
Gaara Thiện Trung (M2, M6)
Konohamaru
Orochimaru Tất My Ly (M5)
Shikamaru Quang Tuyên (M2, M4 M5 & M8)
ㅈㅂ

Advertisement