Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Nữ quyền (tựa gốc: 女拳)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Huỳnh Tông Trạch Lôi Chính Long Nguyễn Vinh
Mã Quốc Minh Du Tam Thủy Huy Hồ
Trần Pháp Lạp Quỳ Hoa Tuyết Nương
Lưu Tuyền Mạc Quế Lan Bích Ngọc
Khương Đại Vệ Hoàng Phi Hồng Thế Thanh
Nhạc Hoa Đường Ất Hằng Huy Hồ
Lâm Gia Hoa Lôi Cương Bá Nghị
La Lạc Lâm Mạc Bình Nguyễn Vinh
Tưởng Chí Quang Hà Thiêm Phúc Khánh Văn
Huỳnh Hạo Nhiên Hoàng Hán Nghiệp Khánh Văn
Trần Quốc Bang Hoàng Hán Bang Huy Hồ
Lương Liệt Duy Tiểu Hầu Khánh Văn
Âu Thoại Vỹ Lăng Vân Giai Nguyễn Vinh
Mạch Trường Thanh Mã Như Xán Bá Nghị
Quan Lễ Kiệt Từ Kính Đồ Bá Nghị
Tiêu Chính Nam Đức Xuyên Nhất Phu Khánh Văn
Huỳnh Đức Bân Hoắc Quan Uy Nguyễn Vinh
Lâm Y Kỳ Đường Ất Phụng Minh Hương
Diêu Gia Ni Lý Phiêu Hồng Minh Huyền
Lương Gia Kỳ Đường Tuyết Kiều Minh Hương
Huỳnh Tử Hằng Lục Nhuận Tuyền Thế Thanh

Thông tin thêm[]

Phim lần đầu phát sóng tại Việt Nam trên kênh HTV2 từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần từ 12 tháng 3, 2013.

Advertisement