Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Nữ chúa tuyết (tựa gốc:雪の女王)

Phân vai[]

Nhân vật Diễn viên lồng tiếng
Người dẫn chuyện, Ragi Khánh Hoàng
Gerda Thanh Hồng
Kay Anh Tuấn
Nữ chúa Tuyết Thủy Tiên
Quỷ đỏ Bá Nghị
Quỷ xanh Tất My Ly
Hiện thân của gió / Quỷ vương Huỳnh Đông (gió)
Tất My Ly (Quỷ vương)
Karl (ba của Kay) Chơn Nhơn
Nina (mẹ của Kay) Ngọc Quyên
Yohanna Huyền Chi
Matilda (bà của Gerda) Kiều Oanh

Advertisement