Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Nội gián ATF (tựa gốc: 叛逃)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
HTV2 Đạt Phi Media
Quan Lễ Kiệt Trầm Chí Ngao Huy Hồ
Trần Triển Bằng Trang Hữu Chính Thế Thanh Đạt Phi
Ngô Trác Hy Trang Hữu Kiệt Khánh Văn Trường Tân
Lê Nặc Ý Phó Hoàng Lượng Nguyễn Vinh Ngọc San
Trần Nhân Mỹ Chung Nhật Gia Bích Ngọc
Lý Á Nam Dương Nhân Mỹ Minh Hương
Hoàng Đức Bân Cao Uy Bá Nghị Trường Tân
La Lạc Lâm Kiều Kiếm Hanh Nguyễn Vinh
Mông Gia Tuệ Diệp Đình Ý Nhi
Dương Tú Huệ Dương Nhạc Mẫn Minh Huyền
Lý Quốc Lân Chung Lễ Khiêm Bá Nghị
Advertisement