Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Nỗi lòng của cha (tựa gốc: 爸爸閉翳)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Âu Dương Chấn Hoa Mẫn Thiên Tứ / Lư Gia Toàn Thành Nhân
Vương Hỷ Cao Thanh Thế Phương
Dương Di La Tứ Hỷ Minh Thảo
Mông Gia Tuệ Kim Mĩ Toản Ý Nhi
Hướng Hải Lam Chu Hải Lam Tuyết Nương
Đàm Tiểu Hoàn Trình Nhược Thi Tuyết Nương
Mạch Trường Thanh Lữ Gia Tề Nguyễn Vinh
Lê Nặc Ý Lữ Gia Thanh Thành Nhân
Hạ Vũ Cao Chí Thiêm Huy Hồ
Trần An Oánh Trần Bích Ngọc Thùy Trang
Hàn Mã Lợi Lý Đới Thể Thùy Trang
Châu Thông Lữ Bá Đường Huy Hồ
Phùng Tố Ba Vi Tú Lan Tuyết Nương
Trần Kỳ Lữ Gia Tuệ Thùy Trang
Lý Quốc Lân Mã Nhuận Tường Nguyễn Vinh
Mạch Gia Luân Thái Thế Kiệt Nguyễn Vinh
Lý Thành Xương Lục Hạo Xương Huy Hồ
Lâm Ảnh Hồng Ngũ Ngọc Đinh Ngọc Châu
Lưu Tuyển Hiền Oscar Ngọc Châu
Advertisement