Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Muối mặn thân thù (tựa gốc: 碧血鹽梟)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Mã Tuấn Vỹ Niếp Trí Viễn Nguyễn Vinh
Dương Di Đậu Thắng Tuyết Bích Ngọc
Huỳnh Hạo Nhiên Hồ Đình Hiên Thiên Bảo
Đàm Tiểu Hoàn Hồ Đình Bích Thùy Trang
Ngao Gia Niên Hồ Đình Huy Khánh Văn
Trần Sơn Thông Thái Tử An Khánh Văn
Tưởng Chí Quang Diêu Thủ Chính Huy Hồ
Huệ Anh Hồng Thái Ngân Hoa Tuyết Mai
Quách Phong Hồ Kiên Đình Tuấn
Lạc Ứng Quân Đồ Ứng Long Huy Hồ
Hàn Mã Lợi Niếp Trương Thị Khánh Phương
Âu Thoại Vỹ Đậu Mãnh Hà Thao
[}Lý Lệ Lệ]] Đậu phu nhân Khánh Phương
Lý Quốc Lân Đậu Hùng Huy Hồ
Trần Thiếu Bang Chung Bang Hà Thao
Mã Đề Lộ Hồ Thái Điệp Tuyết Mai
Trần Tư Tề Hồ Đình Yên Thanh Bình
Quách Đức Tín Châu Vĩnh Tường Trần Tuấn
Huỳnh Dật Đồng Lục Ngũ Nương Thanh Bình
Vương Duy Đức Uông Đông Bình Hà Thao
Trương Mỹ Ni Ánh Nguyệt Khánh Phương
Lương Lệ Oánh Mạch Tiểu Nguyên Khánh Phương
Advertisement