Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Mỹ vị thiên vương (tựa gốc: 美味天王) là phim đề tài ẩm thực Hồng Kông do TVB sản xuất.

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Âu Dương Chấn Hoa Kim Nhất Sơn / Điền Vị Cát / Điền Vị Đất Thế Thanh
Quan Vịnh Hà Tần Tố Tố Thanh Phúc
Tần Bái Tần Vạn Thạch Bá Nghị (Tập 1-7, 19-)
Nguyễn Vinh (Tập 8-18)
Thẩm Điện Hà Thang Viên Viên Bích Ngọc
Trương Khả Di Hạ Tân Tân Thanh Phúc
Cổ Thiên Lạc Kiều Bá Cao Thế Phương
Đặng Nhất Quân Lâm Tiểu Tranh Thế Phương
Tuyên Huyên Lương San San Bích Ngọc
Trương Đạt Minh Hà B Tử Thế Phương
Lâm Hiểu Phong Hà Tiểu Kính Bá Nghị (Tập 1-7, 19-), Thế Thanh (Tập 8-18)
Sở Nguyên Dư Hữu Bảo Nguyễn Vinh
Phùng Tố Ba Vương Quyên Quyên Thanh Phúc
Tống Chi Linh Kỷ Liêm Liêm Thu Hương
Quan Hải Sơn  Khương Liêm Thế Phương
Tiết Gia Yến Yên Trân Trân Thanh Phúc
La Mãng Châu Đại Hùng Bá Nghị (Tập 1-7, 19-), Nguyễn Vinh (Tập 8-18)
Advertisement