Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Mối tình nồng thắm (tựa gốc:情濃大地)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
La Gia Lương Phương Thụ Căn Văn Ngà (Tập 1, 20 già)
Nguyễn Vinh (Tập 3)
Thế Thanh (trẻ)
Châu Hải My Lưu A Thể Bích Ngọc (trẻ)
Thanh Phúc (Tập 20)
Trương Triệu Huy Quan Thiên Ấm Thế Thanh (Tập 3, 15-20)
Nguyễn Vinh
Ngải Uy Quan Thiên Phúc Văn Ngà
Thôi Gia Bảo Triệu Nhược Lan Huỳnh Hoa
Tưởng Văn Đoan Quan Song Song Thanh Phúc
Quan Hải Sơn Quan Học Nho Văn Ngà
Lương Bảo Trinh Thái Thục Hiền Thanh Phúc
Lưu Giang Phương Quý Tường Văn Ngà
Lý Lệ Lệ Trần Tuệ Anh Thanh Phúc
Trần Bội San Phương Lập Xuân Huỳnh Hoa
Quách Thiểu Vân Chung Uyển San Thanh Phúc
Vương Vĩ Lương Quan Đái Mễ Thế Thanh
Lương Kiến Bình Hứa Văn Hiên Nguyễn Vinh
Advertisement