Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Mẹ vợ thần thánh (tựa gốc: 我外母唔係人)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Tiết Gia Yến Lỗ Hoa Tuyết Nương
Lương Vinh Trung Đinh Thìn Thành Nhân
Chung Gia Hân Tử Vi Minh Thảo
Nguyên Hoa Lâm Thủy Huy Hồ
Lưu Ngọc Thúy Đinh Sửu Minh Thảo
Dương Uyển Nghi Điền Mạn Lợi Tuyết Nương
Vương Tổ Lam Trịnh Thủ Phú / Thẩm Mộng Sinh Thành Nhân
Trần Sơn Thông Trịnh Thủ Nghiệp Nguyễn Vinh
Thế Phương (Tập 8 - )
Lý Quốc Lân Nhị Lang Thần / Nghĩa Nguyễn Vinh
Thế Phương (Tập 9 - )
Hàn Mã Lợi Kim Phụng Ý Nhi
Tần Hoàng Trịnh Tài Huy Hồ
Trần Khôn Đinh Dần Nguyễn Vinh
Thế Phương (Tập 7 - )
Trần Kỳ Lệ Ý Nhi
Chu Uyển Nghi Phương Lệ Thi Ngọc Châu
Phùng Tố Ba Má Trương Ngọc Châu
Tăng Vỹ Quyền Hải Thế Phương
Advertisement