Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Mẹ chồng khó tính (tựa gốc: 我的野蠻奶奶)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Uông Minh Thuyên Hỉ Tháp Lạp Thước Lan Ý Nhi
Huỳnh Tông Trạch Ninh Mậu Xuân Hà Thao
Bá Nghị (Tập 16 - 20)
Hồ Hạnh Nhi Điền Lực Tuyết Nương
Tuyết Ni Ninh La Tuệ Khanh Thanh Bình
Diêu Doanh Doanh Triệu Thục Linh Ý Nhi
Thạch Tu Ninh Phong Đức Huy Hồ
Trần Tư Tề Quan Linh San Thanh Bình
Lưu Gia Huy Điền Mãn Thành Nhân
Ngũ Vịnh Vy Long Xảo Xảo Thanh Bình
Lý Thành Xương Quan Thắng Huy Hồ
Bá Nghị (Tập 10 - 18)
Thành Nhân (Tập 19)
Trần Thiểu Bang Tát Ma Lạt Khắc Xương Thành Nhân
Phó Minh Lâm Mục Kì Đức Nhạc Thác
Thái Quốc Khánh Phổ Thích Đại Sư
Vương Thanh Ninh Phong Vinh Nguyễn Vinh
Bá Nghị (Tập 10 - 20)
Advertisement