Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Mất tích bí ẩn (tựa gốc: 人間蒸發)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Miêu Kiều Vỹ Cao Trung Chính Bá Nghị
Liêu Bích Nhi Vạn Đại Bảo Thu Hương (tập 1 - 12)
Tuyết Nương (Tập 13 - 14)
Minh Thảo (Tập 15 - )
Trần Quốc Bang Văn Khải Siêu Thành Nhân
Dương Tú Huệ Lâm Hân Hân Tuyết Nương
Hứa Thiệu Hùng Lê Thu Huy Hồ
Ngô Mỹ Hành Lê Tiểu / Mạc Tuệ Tư Ý Nhi
Trần Tú Châu Quan Tú Hoa Ý Nhi
Mã Quốc Minh Quan Thanh Vân Huy Hồ
Lạc Ứng Quân Vạn Dũng Thành Nhân
Đặng Kiện Hoằng Giang Huy Nguyễn Vinh
Quảng Tá Huy Phương Gia Tín Huy Hồ
Mễ Tuyết Giang Lệ Bình Tuyết Nương
Lý Tư Tiệp Kỉ Tử Khiêm Nguyễn Vinh
Advertisement