Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Mất dấu (tựa gốc: 使徒行者)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
HTV2 Đạt Phi Media
Miêu Kiều Vỹ Trác Khải Thế Thanh
Xa Thi Mạn Đinh Tiểu Gia "Đinh Tỷ" Minh Thảo Phương Minh
Lâm Phong Tiết Gia Cường "Bạo Seed" Nguyễn Vinh Đạt Phi
Trần Mẫn Chi Mạc Tiễn Hân "Yan" Bích Ngọc
Giang Mỹ Nghi Mạc Tiễn Tình "Katie" Minh Hương
Thẩm Chấn Hiên Liên Hạo Cần "Kobe" Khánh Văn
Trần Sảnh Dương Tạ An Nghi "Ada" Minh Hương
Hứa Thiệu Hùng Đàm Hoan Hỷ Huy Hồ
Cao Hải Ninh Lâm Hi Vi Minh Huyền
Đặng Kiện Hoằng Diệp Thiệu Lương "Marco" Bá Nghị
Lương Liệt Duy Chí Mén Khánh Văn
Lương Tịnh Kỳ Triệu Mỹ Hiền  Minh Huyền
Hàn Mã Lợi Phùng Huệ Phương "Rose" Minh Hương
Lữ San Lưu Mỹ Oanh "Nancy" Bích Ngọc
Tô Ân Từ Thái Tiếu Liên "Susie" Minh Huyền
Advertisement