Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Mạnh Lệ Quân (tựa gốc: 再生緣)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Diệp Tuyền Mạnh Lệ Quân Minh Thảo
Lâm Phong Hoàng Phủ Thiếu Hoa Thế Phương
Bá Nghị (Tập 32)
Mã Đức Chung Thiết Mộc Nhĩ Thế Thanh
Bá Nghị (Tập 24 - 26)
Dương Di Tô Ánh Tuyết Thanh Bình
Kiều Oanh (Tập 13 - 31)
Hồ Hạnh Nhi Lưu Yến Ngọc Thanh Bình
Ý Nhi (Tập 13 - 31)
Lưu Ngọc Thúy Vinh Lan Kiều Oanh
Thanh Bình (Tập 27, 32)
Huỳnh Vũ Thi Vệ Dũng Nga Kiều Oanh (Tập 1 - 12)
Ý Nhi (Tập 13 - 32)
Mạc Gia Nghiêu Mạnh Tử Nho Bá Nghị
Vi Gia Hùng A Tang Ca Huy Hồ
La Lạc Lâm Lưu Tiệp Bá Nghị
Lý Quốc Lân Văn Cận Đông Huy Hồ
Lý Cương Chân Kim Huy Hồ
Giang Hán Hốt Tất Liệt Thế Phương
Liêu Khải Trí Hốt Ca Xích Bá Nghị
Advertisement