Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Mưu sinh (tựa gốc: 翻新大少)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Âu Dương Chấn Hoa Đới Thiếu Lương Thế Thanh
Quách Thiện Ni Trác Lâm Thanh Bình
Hướng Hải Lam Quách Lệ Cầm Ý Nhi
Tuyết Nương (Tập 8 - 9)
Bích Ngọc (Tập 10 - 12)
Lê Diệu Tường Quan Bỉnh Nhân Thế Phương
Huy Hồ (Tập 7 - 9, 22 - 24)
Thái Tử Kiện Thành Đại Chí Bá Nghị
Dương Tư Kỳ Bành Gia Ân Tuyết Nương
Lạc Đạt Hoa Tưởng Thế Cương Bá Nghị
Lý Thành Xương Bành Gia Kỳ Huy Hồ
Vương Thụ Hi Trác Tuấn Hiên Tuyết Nương
Advertisement