Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Mưu dũng kỳ phùng II (tựa gốc:秀才愛上兵)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Mã Tuấn Vĩ Tạ Hoàng Thượng Hà Thao
Lê Diệu Tường Đới Tòng Văn/Đới Tòng Võ Khánh Văn (giọng Tòng Văn) / Huy Dũng (giọng Tòng Võ)
Trịnh Hy Di Trần Tế Muội Bích Ngọc
Hạ Vũ Tạ Thương Thiên Huy Dũng
Lý Lực Trì Lôi Phi Long Đình Tuấn
La Quán Lan Du Ngọc Lan Thanh Bình
Tăng Vỹ Quyền Tô Trấn Đông Đạt Phi
Mạch Trường Thanh Tô Trấn Nam Đình Tuấn
Lý Tư Tiệp Chúc Thanh Đình Khánh Văn
Diêu Tử Linh Đường Thủy Thanh Bình
Lý Thành Xương Mạch Soái Đình Tuấn
Chu Mễ Mễ Đường Y Bích Ngọc
Lý Quốc Lân Đường Đại Hải Đạt Phi
Lương Liệt Duy Lôi Lão Hổ Đạt Phi
Advertisement