Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Mưu dũng kỳ phùng (tựa gốc:秀才遇著兵)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Trần Hào Thủy Đông Lâu Bá Nghị
Châu Lệ Kỳ Lục Thập Nghĩa Ý Nhi
Lê Diệu Tường Sử Kỳ Vượng Thế Phương
Huy Hồ (Tập 4 - 6, 13 - 18)
Mễ Tuyết Kim Anh Tuyết Nương
Đàm Tiểu Hoàn Lục Tú Cô Tuyết Nương (Tập 4 - 6)
Thanh Bình
Cao Hùng Vạn Trấn Phương Huy Hồ
Âu Thanh Di Vạn Lệ Quân Tuyết Nương
Trịnh Tuấn Hoằng Thiệu Tuyền Huy Hồ
Lý Tư Tiệp Mạc Đại Mao Bá Nghị
Nguyên Hoa Lục Chiến Huy Hồ
Mạc Gia Nghiêu Mã Lập Quang Bá Nghị
Lý Quốc Lân La sư phụ Huy Hồ
Hứa Thiệu Hùng Lỗ Châu Thế Phương
Chu Mễ Mễ bà Sử Thanh Bình
Triệu Tịnh Nghi Thập tẩu
Lý Thành Xương Yêu Đại Bình Thế Thanh
Mạch Gia Luân Lâm Thông Thế Phương
Thế Thanh (Tập 4 - 6, 13 - 18)
Lý Lực Trì Bành Uy
Dư Tử Minh Hướng Bách Phúc
Advertisement