Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Mèo máy Kuro (tựa gốc:サイボーグクロちゃん)

Phân vai[]

Nhân vật Lồng tiếng Việt
Kuro Quốc Tín
Tiến sĩ Go Bá Nghị
Mikun Anh Tuấn
Nana Minh Chuyên
Ông lão Tất My Ly
Bà lão, Kotaro Huyền Chi
Romeo Tiến Đạt
Juliet Thùy Tiên
Suzuki Chơn Nhơn
Matatabi Minh Vũ
Reiko Ngọc Châu
Người dẫn chuyện Trí Luân
Advertisement