Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Loan đao phục hận (tựa gốc: 圓月彎刀)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Cổ Thiên Lạc Đinh Bằng Thế Thanh
Lương Tiểu Băng Thanh Thanh Huỳnh Hoa
Trương Triệu Huy Liễu Nhược Tùng Nguyễn Vinh
Chung Châu (Tập 13 - 15)
Ôn Bích Hà Tần Khả Tình Bích Ngọc
Trương Dực Nhậm Thiên Hành Chung Châu
Thế Phương (Tập 6)
Chu Kiện Quân Kinh Vô Mệnh Thế Phương
Trịnh Lôi Phương Ngạo Thiên Chung Châu
Lý Thành Xương Bách Hiểu Sinh Thế Thanh
Chung Châu (Tập 10 - hết)
Vương Vỹ Tạ Hiểu Phong Chung Châu
Lý Dĩnh Tạ Tiểu Ngọc Thanh Phúc
Advertisement